ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE AKCJONARIUSZY - 19 GRUDNIA 2022 R.

Zarząd Zakładów Metalowych „DEZAMET” Spółka Akcyjna w Nowej Dębie zawiadamia, że na podstawie art. 400 § 1, w związku z art. 398 oraz zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, jak też w oparciu o § 30 ust. 1 pkt 3, § 31, § 38 oraz § 45 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 19 grudnia 2022 roku, o godz. 10:00, w siedzibie „MESKO”S.A. w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego oraz sporządzenie listy obecności.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia udziałów „Dezamet” S.A. w Polskim Holdingu Obronnym Sp. z o.o. celem ich umorzenia.

5. Sprawy różne.

6. Zamknięcie obrad

Zarząd „DEZAMET” S.A. informuje, że materiały pisemne dotyczące spraw objętych porządkiem obrad i projekty uchwał będą udostępniane akcjonariuszom w siedzibie Spółki na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych powinni przybyć na posiedzenie z aktualnym odpisem z właściwego Rejestru - wymieniającym osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w Rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.