• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
Projekty ue
Projekty ue
  • * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
application.submenu

INFORMACJA PUBLICZNA

dotycząca prowadzenia działalności w zakresie narażenia na promieniowanie jonizujące przez Z.M.DEZAMET S.A.

 

 

Nowa Dęba dnia 09.04.2024 r.

 

Na podstawie art. 32 c. pkt. 2 ustawy z dnia z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1174 z późn. zm.) podaje się do wiadomości poniższy komunikat:

 

Zakłady Metalowe „Dezamet” S.A., ul. Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba informują, że w okresie ostatnich 12 miesięcy, podczas realizacji czynności związanych ze stosowaniem urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące do kontroli przesyłek i bagażu, nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych dla pracowników i osób z ogółu ludności.

Z uwagi na powyższe stwierdza się, że prowadzona przez jednostkę organizacyjną działalność w zakresie narażenia nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Zakłady Metalowe „Dezamet” S.A. informują również, że prowadzona działalność związana z narażeniem, nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.