• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
Projekty ue
Projekty ue
  • * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
application.submenu

CERTYFIKATY I POLITYKA JAKOŚCI

ZINTEGROWANA POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA PRACY


Zakłady Metalowe DEZAMET S.A. są znanym i znaczącym producentem nowoczesnej amunicji na potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej i na eksport. Działają w grupie kapitałowej PGZ, w powiązaniu z innymi producentami z branży. Umacniany jest równocześnie rozwój produkcji cywilnej na rynku międzynarodowym.

 


 

JAKOŚĆ WYROBU – BEZPIECZEŃSTWO PRACY; OCHRONA ŚRODOWISKA

 

Nadrzędnym celem polityki naszej firmy jest wytwarzanie wyrobów i świadczenie usług o wysokiej jakości w warunkach przyjaznych środowisku, zapewniając tym samym pełne bezpieczeństwo pracowników i zadowolenie Klienta z ich użytkowania.

 

Politykę realizujemy przez następujące cele strategiczne:

 

  • uzyskanie przekonania, że za jakość odpowiedzialny jest każdy pracownik Z. M. „DEZAMET” S. A.,
  • podnoszenie kwalifikacji załogi, umożliwiające sprostanie wymaganiom rynku w tym wymaganiom  zintegrowanego systemu zarządzania i nadążanie za postępem technologicznym,
  • ciągła poprawa oddziaływania na środowisko,
  • spełnienie wymagań prawnych,
  • poprawianie stanu bezpieczeństwa pracy oraz systematyczna identyfikacja i eliminowanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych,
  • stawianie wysokich wymagań dostawcom,
  • zapewnienie odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej Polityki,
  • ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania.

 

Certyfikaty

Nadrzędnym celem polityki Dezamet S.A. jest wytwarzanie wyrobów i świadczenie usług o wysokiej jakości, w warunkach przyjaznych środowisku, zapewniając tym samym pełne bezpieczeństwo i zadowolenie z ich użytkowania.

 

Spółka ciągle doskonali i rozwija zintegrowany system zarządzania zgodnie z wymaganiami międzynarodowych norm: