• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
Projekty ue
Projekty ue
  • * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
application.submenu

Informacja Zakładu o Dużym Ryzyku (ZDR)

 

Zarząd Zakładów Metalowych ,,DEZAMET" S.A. informuje, iż nasza Spółka podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1219, z późn. zm.).

Podstawa prawna :

Art. 261a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.),nakładający na prowadzącego zakład o dużym ryzyku oraz organy gminy dodatkowe obowiązki informacyjne wskazane w tych przepisach.

 

W związku z powyższym, Zakłady Metalowe DEZAMET S.A. są zobowiązane do przekazania informacji na temat środków bezpieczeństwa i sposobów postępowania jakie należy podjąć na wypadek wystąpienia poważnej awarii przemysłowej wszystkim podmiotom oraz instytucjom, które mogą zostać dotknięte skutkami takiego zdarzenia i są wymienione w wykazie ujętym w wewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym zakładu.

 

  • Informacja o środkach bezpieczeństwa i sposobach postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej w Zakładach Metalowych DEZAMET S.A. w Nowej Dębie znajduje się w załączniku poniżej.