• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
Projekty ue
Projekty ue
 • * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
application.submenu

MISJA I POLITYKA ZARZĄDZANIA

Misja zakładów metalowych „Dezamet”. 

 

Spełniać oczekiwania i wymagania użytkowników/klientów, dostarczając nowoczesną i niezawodną amunicję strzelecką i artyleryjską jako środki walki dla jednostek operacyjnych rożnych rodzajów sił zbrojnych.

Być niezawodnym  dostawcą nowoczesnych rozwiązań technologicznych stosowanych w produkcji amunicji dla potrzeb Sił Zbrojnych RP oraz innych Klientów na rynkach zagranicznych.

Wysoka jakość i niezawodność produktów to bezpieczeństwo ich użytkowników.

Nasza marka i wartości z nią związane wyróżniają Zakłady Metalowe „Dezamet” wśród konkurencji.
Na co dzień kierujemy się  wartościami, które  stanowią solidny fundament, na którym budujemy przyszłość naszej firmy.

Zasadnicze wartości

Orientacja na klienta
 • Budujemy stałą relację z bezpośrednimi odbiorcami i klientami zagranicznymi;
 • Słuchamy specjalistów/użytkowników a uzyskane informacje wdrażamy do procesu technologicznego  produkcji;
 • Zapewniamy szeroką  ofertę środków walki – amunicji strzeleckiej i artyleryjskiej - dostosowaną do zadań i wykonywanych funkcji.
Rozwój i innowacyjność
 • Wdrażamy nowoczesne rozwiązania i technologie;
 • Szukamy inspiracji na podstawie doświadczeń uzyskanych w strefach bezpośredniego zagrożenia;
 • Stawiamy na ludzi kreatywnych;
 • Umożliwiamy szkolenia i rozwój pracownikom.
Profesjonalizm
 • Posiadamy nowoczesny park maszynowo-produkcyjny, wysokie kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie;
 • Łączymy najnowsze osiągnięcia technologiczne z potrzebami taktyki działania użytkownika;
 • Dążymy do najwyższej jakości;
 • Rozwijamy swoje kompetencje i współpracujemy z naukowcami  placówek naukowych i badawczych.
Odpowiedzialność
 • Działamy w sposób profesjonalny i odpowiedzialny;
 • Ważne jest dla nas bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska;
 • Szkolimy załogę w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Bierzemy odpowiedzialność za swoje działania oraz za zespół, którym zarządzamy;
 • Wypełniamy swoje zadania aktywnie i na czas podejmujemy decyzje;
 • Informacje poufne są przez nas odpowiednio chronione.
Współpraca i dzielenie się wiedzą
 • Zatrudniamy wykwalifikowanych specjalistów i fachowców;
 • Podstawą naszego działania jest: terminowość, jakość,  zaufanie i szacunek;
 • Dzielimy się zdobytym doświadczeniem z nowym pokoleniem pracowników;
 • Pracujemy zespołowo, aby znaleźć najlepsze rozwiązania dla naszych odbiorców/Klientów;
 • Komunikujemy się z ośrodkami naukowymi i instytucjami Resortu Obrony Narodowej;
 • Sukces zespołu jest dla nas najważniejszy;
 • Pytamy, gdy mamy wątpliwości.
Zaangażowanie
 • Łączy nas silna więź wobec firmy oraz pasja wykonywanych zadań produkcyjnych;
 • Wspieramy kreatywność i inicjatywę pracowników;
 • Szkolimy i dokształcamy naszych pracowników;
 • Zawsze jesteśmy z użytkownikiem  na placach ćwiczeń i służymy profesjonalnym wsparciem i pomocą;
 • Pracujemy dla osiągnięcia wytyczonych celów.
Uczciwość, rzetelność i lojalność
 • Jesteśmy uczciwi wobec siebie oraz swoich Klientów;
 • Nasza praca jest rzetelna a słowo  zobowiązaniem;
 • Kierujemy się szczerością i etyką, szanujemy mienie firmy;
 • Jesteśmy lojalni wobec siebie,  firmy i odbiorców krajowych i zagranicznych;
 • Wspólnie budujemy wartości i dobre imię firmy;
 • Sumiennie realizujemy  zadania a poprzez  zaangażowanie w pracę osiągamy zakładane cele.