• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
Projekty ue
Projekty ue
  • * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Aktualności

Podziękowania od 21 Brygady Strzelców Podhalańskich

​Dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich gen. bryg. Dariusz Lewandowski przekazał na ręce Prezesa Zarządu pamiątkowy ryngraf w podziękowaniu za zasługi w dziele kultywowania tradycji wojskowych. 

Podziękowania od Domu Opieki Społecznej w Nowej Dębie

Dyrekcja, mieszkańcy i pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie złożyli serdeczne podziękowania Zarządowi ZM DEZAMET S. A. za wsparcie okazane przy organizacji pikniku integracyjnego dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych "ANULKI 2022". 

Podziękowania od fundacji Q

Prezes Fundacji Q Marcin Kurnik przesłał na ręce Zarządu DEZAMET S. A. podziękowanie za udzielone wsparcie finansowe, które jak czytamy w liście "umożliwiło organizację III zlotu pojazdów napędzanych silnikami DEZAMETU". Było nam niezmiernie miło wesprzeć jakże bliską naszemu zakładowi inicjatywę promującą historię naszej spółki. 

Pokazy dla Straży Granicznej

27 lipca 2022 r. na terenie strzelnicy BZ Academy - Desert Storm Shooting Range niedaleko miejscowości Lubań (woj. dolnośląskie) odbyły się pokazy teoretyczno-dynamiczne adresowane do przedstawicieli Służby Granicznej Rzeczypospolitej Polskiej.  Organizatorem wydarzenia były Zakłady Metalowe Dezamet S. A. i Zakłady Mechaniczne Tarnów S. A.

Podziękowania od OSPWL Dęba

Komendant Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych - Dęba im. płk Jana Szypowskiego "Leśnika" przesłał na ręce Zarządu DEZAMET S. A. podziękowania za dotychczasową współpracę z Ośrodkiem: "W imieniu własnym, żołnierzy
i pracowników Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba pragnę serdecznie podziękować za pomoc, wsparcie i życzliwość okazaną Ośrodkowi. Wyrażając swoją wdzięczność za zaangażowanie życzę sukcesów oraz powodzenia w realizacji zamierzeń. Liczę także na dobrą współpracę w przyszłości
" - czytamy w liście. 

Walne zebranie Akcjonariuszy

Zarząd Zakładów Metalowych „DEZAMET” Spółka Akcyjna w Nowej Dębie zawiadamia, że na podstawie art. 395, 399 § 1 oraz zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, jak też w oparciu o § 31 § 37, i § 38 oraz § 15 ust. 2 pkt 9 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 8 sierpnia 2022 roku o godz. 10.00 w siedzibie „MESKO” S. A. w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122, z następującym porządkiem obrad:

Kolejne umowy na dostawę amunicji podpisane

6 lipca 2022 roku Zakłady Metalowe Dezamet S.A. zawarły z Agencją Uzbrojenia kolejne umowy na dostawę 60mm naboi moździerzowych
z pociskiem odłamkowym O-LM60, z pociskiem oświetlającym S-LM60 oraz 40x46 mm naboi ćwiczebnych NGC-N. Łączna ilość amunicji, jaką dostarczy nasza spółka w ramach realizacji dwóch kontraktów wynosi kilkadziesiąt tysięcy szt.