120 MM NABÓJ Z PO CISKIEM ODŁ AMKOWO-BURZĄCYM

 

Nabój 120 mm z pociskiem odłamkowo-burzącym przeznaczony jest do rażenia siły żywej nieprzyjaciela, środków ogniowych, a także do niszczenia sprzętu i umocnień polowych. Nabój ten wystrzeliwany jest z samobieżnego moździerza automatycznego „RAK”. Uzbrojony jest w zapalnik uderzeniowy.

DANE TECHNICZNE

Typ odłamkowo- burzący
Masa naboju [kg] 19,20
Masa pocisku [kg] 16,10
Długość [mm] 795
Prędkość początkowa przy pełnym ładunku [m/s] 510
Donośność min/max [m] 750/10 000
Min odległość strzelania torem płaskim (na wprost) [m] 150
Materiał wybuchowy kompozycja K-43 ( materiał mało wrażliwy) / TNT
Zakres temperatur eksploatacji [°C] -40 ÷ +50

 

120 MM NABÓJ MOŹDZIERZOWY Z POCISKIEM OŚWIETL AJĄCYM

 

120 mm nabój moździerzowy z pociskiem oświetlającym przeznaczony jest do strzelania z samobieżnego moździerza RAK w wariancie na podwoziu kołowym (M120K) i gąsienicowym (M120G) i służy do:
- oświetlania w nocy terenu,
- wskazywania celów,
- oślepiania systemów obserwacji przeciwnika.
Nabój składa się z następujących zespołów: 120 mm moździerzowego pocisku oświetlającego, programowalnego zapalnika moździerzowego PMZ-10, zespołu okucia oraz kompletu ładunków miotających.

 

DANE TECHNICZNE

Typ oświetlający
Masa naboju [kg] 17,10
Masa pocisku [kg] 14,46
Prędkość początkowa przy pełnym ładunku [m/s] 360
Donośność min/max [m] 300/8 000
Światłość [cd] min 600 000
Czas oświetlania [s] 58 ± 5
Prędkość opadania na spadochronie [m/s] 5 ÷ 7
Zakres temperatur eksploatacji [°C] -30 ÷ +50

 

120 MM NABÓJ MOŹDZIERZOWY Z POCISKIEM DYMNYM

 

120 mm nabój moździerzowy z pociskiem dymnym służy do stawiania zasłony dymnej, pojedynczo lub kilkoma pociskami w celu maskowania działań wojsk własnych (środków ogniowych, gniazd oporu, punktów dowodzenia) oraz oślepiania systemów obserwacji przeciwnika. Emitowany dym maskuje w zakresie światła widzialnego i podczerwieni.
Nabój ten przeznaczony jest do strzelania z samobieżnego moździerza RAK w wariancie na podwoziu kołowym (M120K) i gąsienicowym (M120G).
Nabój składa się z następujących zespołów: 120 mm moździerzowego pocisku dymnego, programowalnego zapalnika moździerzowego PMZ-10, zespołu okucia oraz kompletu ładunków miotających.

 

DANE TECHNICZNE

Typ dymny
Masa naboju [kg] 17,10
Masa pocisku [kg] 14,36
Prędkość początkowa przy pełnym ładunku [m/s] 360
Donośność min/max [m] 300/8000
Czas dymienia [s] min 180
Zakres temperatur eksploatacji [°C] -30 ÷ +50