98MM NABÓJ MOŹDZIERZOWY Z POCISKIEM DYMNYM

 

98 mm nabój moździerzowy z pociskiem dymnym przeznaczony jest do strzelania z moździerza M-98 i służy do stawiania napowierzchniowej zasłony dymnej maskującej w paśmie widzialnym, pojedynczo lub kilkoma pociskami w celu osłony działań wojsk własnych przed lokalizacją i rozpoznaniem systemami obserwacji przeciwnika oraz wskazywania własnym wojskom celów do rażenia.
Nabój składa się z następujących podstawowych podzespołów: zapalnika MZR-96, 98 mm moździerzowego pocisku dymnego oraz kompletu ładunków miotających dodatkowych.

DANE TECHNICZNE

Typ dymny
Masa [kg] 10,55
Donośność min/max [m] 323/5485
Prędkość wylotowa ładunek
nr 1/ładunek pełny [m/s]
150/320
Czas dymienia [s] min 150
Zakres temperatur eksploatacji [°C] -30 ÷ +50

 

98 MM NABÓJ MOŹDZIERZOWY Z POCISKIEM OŚWIETLAJĄCYM

 

98 mm nabój moździerzowy z pociskiem oświetlającym służy do:
- oświetlania w nocy terenu,
- wskazywania celów,
- oślepiania systemów obserwacji przeciwnika.
Nabój składa się z następujących podstawowych podzespołów: zapalnika MZR-96, 98mm moździerzowego pocisku oświetlającego oraz kompletu ładunków miotających dodatkowych.
98 mm nabój moździerzowy przeznaczony jest do strzelania z moździerza M-98.

DANE TECHNICZNE

Typ oświetlający
Masa [kg] 10,37
Donośność min/max [m] 277/5172
Światłość [cd] min 600 000
Prędkość wylotowa ładunek nr 1/ ładunek pełny [m/s] 150/320
Zakres temperatur eksploatacji [°C] -30 ÷ +50