40 MM GRANARNIK JEDNOSTRZAŁOWY SAMODZIELNY GSBO - 40

 

40 mm granatnik jednostrzałowy samodzielny GSBO-40 jest nowoczesną indywidualną bronią nieautomatyczną, jednostrzałową, przeznaczoną do zwalczania i obezwładniania siły żywej, niszczenia urządzeń technicznych, budynków, środków ogniowych, lekko opancerzonego sprzętu bojowego, stawiana zasłon dymnych, oświetlania terenu, itp. zależnie od rodzaju użytej amunicji.
Do każdego 40 mm granatnika jednostrzałowego samodzielnego GSBO-40 dołączany jest zestaw wyposażenia zawierający: ładownice do przenoszenia amunicji, zestaw narzędzi i przyrządów umożliwiających obsługę i konserwację granatnika oraz indywidualny zestaw części zapasowych.
40 mm granatnik jednostrzałowy samodzielny GSBO-40 składa się z podstawowych elementów składowych: moduł lufy, moduł spustu, moduł kolby, moduł celownika mechanicznego. W skład modułu lufy wchodzi bruzdowana lufa oraz korpus granatnika. Moduł spustu zawiera mechanizm spustowo-uderzeniowy, mechanizm bezpiecznika oraz mechanizm ryglujący. Konstrukcja granatnika umożliwia skonfigurowanie broni zarówno dla strzelca leworęcznego i praworęcznego. Dzięki konstrukcji modułowej granatnika GSBO-40, możliwa jest modyfikacja kompletacji i uzyskanie broni w wersji podwieszanej (GPBO-40). Lufa granatnika do ładownia odchylana jest na bok, co umożliwia stosowanie amunicji o niestandardowej (większej) długości.
Cechy wyrobu:
- modułowa konstrukcja,
- opatentowane rozwiązanie techniczne,
- granatnik na wyposażeniu Wojska Polskiego

DANE TECHNICZNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ broni nieautomatyczna, jednostrzałowa
Typoszereg amunicji 40 x 46 mm LV
Długość granatnika z kolbą wsuniętą/wysuniętą [mm] 498/564
Szerokość granatnika [mm] 70
Wysokość z celownikiem złożonym/rozłożonym [mm] 209/317
Długość linii celowania [mm] 125
Długość lufy [mm] 250
Ilość bruzd w lufie  6
Masa granatnika z chwytem przednim [g] ~ 2365 (w tym masa celownika 150)
Szybkostrzelność [strz./min] 5 ÷ 7 
Prędkość początkowa pocisku w zależności od stosowanej amunicji [m/s] 82 (nabój NGO-N1)
Donośność przy kącie podniesienia lufy 36 ° [m] 430
Zakres temperatur eksploatacji [°C] -50 ÷ +55 

 

40 MM GRANATNIK JEDNOSTRZAŁOWY PODWIESZANY GPBO - 40

 

40 mm granatnik jednostrzałowy podwieszany GPBO-40 stanowi dodatkową jednostkę ognia żołnierza uzbrojonego w 5,56 mm karabin szturmowy wz. 96 „Beryl” lub 7,62 mm AKM.
40 mm granatnik jednostrzałowy podwieszany GPBO-40 jest nowoczesną indywidualną bronią nieautomatyczną, jednostrzałową, przeznaczoną do zwalczania i obezwładniania siły żywej, niszczenia urządzeń technicznych, budynków, środków ogniowych, lekko opancerzonego sprzętu bojowego, stawiana zasłon dymnych, oświetlania terenu, itp. zależnie od rodzaju użytej amunicji.
Do każdego 40 mm granatnika jednostrzałowego podwieszanego GPBO-40 dołączany jest zestaw wyposażenia zawierający: ładownice do przenoszenia amunicji, zestaw narzędzi i przyrządów umożliwiających obsługę i konserwację granatnika oraz indywidualny zestaw części zapasowych.
40 mm granatnik jednostrzałowy podwieszany GPBO-40 składa się z podstawowych elementów składowych: moduł lufy, moduł spustu, moduł łoża, moduł celownika mechanicznego. W skład modułu lufy wchodzi bruzdowana lufa oraz korpus granatnika. Moduł spustu zawiera mechanizm spustowo-uderzeniowy, mechanizm bezpiecznika oraz mechanizm ryglujący. Konstrukcja granatnika umożliwia skonfigurowanie broni zarówno dla strzelca leworęcznego i praworęcznego. Dzięki konstrukcji modułowej granatnika GPBO-40, możliwa jest modyfikacja kompletacji i uzyskanie broni w wersji samodzielnej (GSBO-40). Podwieszenie granatnika GPBO-40 jest możliwe po demontażu standardowego łoża karabinku. Lufa granatnika do ładownia odchylana jest na bok, co umożliwia stosowanie amunicji o niestandardowej (większej) długości.
Cechy wyrobu:
- modułowa konstrukcja,
- opatentowane rozwiązania techniczne,
- granatnik na wyposażeniu Wojska Polskiego

DANE TECHNICZNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ broni nieautomatyczna, jednostrzałowa
Typoszereg amunicji 40 x 46 mm LV
Długość granatnika [mm] 418
Szerokość granatnika [mm] 98
Wysokość z celownikiem złożonym/rozłożonym [mm] 220/328
Długość linii celowania [mm] 125
Długość lufy [mm] 250
Ilość bruzd w lufie  6
Masa granatnika [g] ~ 1915 (w tym masa celownika 150)
Szybkostrzelność [strz./min] 5 ÷ 7 
Prędkość początkowa pocisku w zależności
od stosowanej amunicji [m/s]
82 (nabój NGO-N1)
Donośność przy kącie podniesienia lufy 36° [m] 430
Zakres temperatur eksploatacji [°C] -50 ÷ +55