40 X 46 MM NABÓJ GRANATNIKOWY ĆWICZEBNY NGC-N

 

Naboje NGC-N służą do szkolenia żołnierzy w zakresie posługiwania się 40 mm granatnikiem i 40 mm amunicją granatnikową. Nabój składa się z dwóch głównych zespołów: łuski z nabojem miotającym oraz pocisku błyskowo - dymnego. Działanie błyskowo - dymne inicjowane jest w wyniku uderzenia pocisku w przeszkodę lub teren. Dzięki temu możliwa jest ocena wyników strzelania.
40 x 46 mm nabój granatnikowy ćwiczebny NGC-N jest zamienny z amunicją stosowaną
w NATO i przeznaczony do strzelania z jednostrzałowych 40 mm granatników typu M79, M203 a także innych granatników o porównywalnych parametrach technicznych i balistycznych (kaliber, komora nabojowa etc.).

DANE TECHNICZNE

 

 

 

 

 

Typ 40 x 46 mm LV ćwiczebny
Masa naboju [g] 255
Długość naboju [mm] 101,9
Prędkość wylotowa [m/s] 78
Donośność granatu [m] min 370 
Zakres temperatur stosowania [°C]  -40 ÷ +50

 

40 X 46 MM NABÓJ GRANATNIKOWY ĆWICZEBNY NGC1-40

 

40 x 46 mm nabój granatnikowy ćwiczebny przeznaczony jest do szkolenia żołnierzy w zakresie posługiwania się granatnikami oraz 40 x 46 mm amunicją. NGC1-40 jest zamienny z amunicją stosowaną w NATO i przeznaczony do strzelania z jednostrzałowych 40 mm granatników typu M79, M203 a także innych granatników o porównywalnych parametrach technicznych i balistycznych (kaliber, komora nabojowa etc.).

DANE TECHNICZNE

 

 

 

 

Typ 40 x 46 mm LV ćwiczebny
Masa naboju [g] 277
Długość naboju [mm] 99
Prędkość wylotowa pocisku [m/s] 76 ± 2 
Donośność pocisku [m] min 370 
Zakres temperatur stosowania [°C]  -40 ÷ +50

 

40 X 46 MM NABÓJ GRANATNIKOWY ĆWICZEBNY ZE SMUGACZEM NGC2-40

 

NGC2-40 jest zamienny z amunicją stosowaną w NATO i przeznaczony do strzelania z jednostrzałowych 40 mm granatników typu M79, M203, a także innych granatników o porównywalnych parametrach technicznych i balistycznych (kaliber, komora nabojowa etc.).
Nabój wyposażony jest w smugacz umożliwiający obserwację pocisku na torze lotu.
40 x 46 mm nabój granatnikowy ćwiczebny ze smugaczem NGC2-40 przeznaczony jest do szkolenia żołnierzy w zakresie posługiwania się granatnikiem oraz 40 x 46 mm amunicją.

DANE TECHNICZNE

 

 

 

 

 

 

Typ 40 x 46 mm LV ćwiczebny ze smugaczem
Masa naboju [g] 277
Długość naboju [mm] 99
Prędkość wylotowa pocisku [m/s] 76 ± 2 
Czas palenia smugacza [s] min 8 
Kolor smugacza  czerwony
Donośność pocisku [m]  min 370
Zakres temperatur stosowania [°C]  -40 ÷ +50

 

40 X 46 MM NABÓJ GRANATNIKOWY ODŁAMKOWY NGO-N1

 

NGO-N1 służy do rażenia lekkich umocnień polowych, nieopancerzonych środków ogniowych przeciwnika, siły żywej, polowych magazynów amunicji, transportu samochodowego.
Pocisk jest wyposażony w zapalnik uderzeniowy natychmiastowego działania G-01, posiadający precyzyjny mechanizm uzbrajający z dwoma zabezpieczeniami oraz samolikwidator. Rozwiązanie zapewnia niezawodność działania oraz bezpieczeństwo podczas strzelania. 40 x 46 mm nabój granatnikowy odłamkowy NGO-N1 jest zamienny z amunicją stosowaną w NATO i przeznaczony do strzelania z jednostrzałowych 40 mm granatników typu M79, M203, a także innych granatników o porównywalnych parametrach technicznych i balistycznych (kaliber, komora nabojowa, bruzdowanie lufy).

DANE TECHNICZNE

 

 

 

 

 

Typ 40 x 46 mm LV
Masa naboju [g] 277
Długość naboju [mm] 99
Prędkość wylotowa pocisku [m/s] 82 ± 2 
Donośność pocisku [m] min 370 
Ilość odłamków [szt.] min 200
Promień rażenia [m] 5
Zakres temperatur stosowania [°C]  -40 ÷ +50 

 

40 X 46 MM NABÓJ GRANATNIKOWY MARKER NGM1-40

 

NGM1-40 przeznaczony jest do szkolenia żołnierzy w zakresie posługiwania się
granatnikiem oraz 40 x 46 mm amunicją. Nabój marker zawiera proszek fluorescencyjny w czepcu pocisku, który po uderzeniu pocisku w cel wytwarza obłok pokazujący miejsce upadku.
40 x 46 mm nabój granatnikowy marker NGM1-40 jest zamienny z amunicją stosowaną w NATO i przeznaczony do strzelania z jednostrzałowych 40 mm granatników typu M79, M203 a także innych granatników o porównywalnych parametrach technicznych i balistycznych (kaliber, komora nabojowa etc.).

DANE TECHNICZNE

 

 

 

 

Typ 40 x 46 mm LV marker
Masa naboju [g] 277
Długość naboju [mm] 99
Prędkość wylotowa pocisku [m/s] 76 ± 2 
Kolor masy wskaźnikowej pomarańczowy
Donośność pocisku [m] min 370 
Zakres temperatur stosowania [°C]  -40 ÷ +50 

 

40 X 46 MM NABÓJ GRANATNIKOWY MARKER ZE SMUGACZEM NGM2-40

 

Nabój NGM2-40 zawiera proszek fluorescencyjny w czepcu oraz smugacz, umożliwiający obserwację pocisku na torze lotu oraz pokazujący miejsce upadku. NGM2-40 jest zamienny z amunicją stosowaną w NATO i przeznaczony do strzelania z jednostrzałowych 40 mm granatników typu M79, M203 a także innych granatników o porównywalnych parametrach technicznych i balistycznych (kaliber, komora
nabojowa etc.). 40 x 46 mm nabój granatnikowy marker ze smugaczem NGM2-40 przeznaczony jest do szkolenia żołnierzy w zakresie posługiwania się granatnikiem oraz 40 x 46 mm amunicją.

DANE TECHNICZNE

 

 

 

 

 

 

Typ 40 x 46 mm LV marker ze smugaczem
Masa naboju [g] 277
Długość naboju [mm] 99
Prędkość wylotowa pocisku [m/s] 76 ± 2 
Czas palenia smugacza [s] min 8 
Kolor smugacza czerwony
Kolor masy wskaźnikowej pomarańczowy
Donośność pocisku [m] min 370
Zakres temperatur stosowania [°C]  -40 ÷ +50 

 

40 46 MM NABÓJ GRANATNIKOWY OŚWIETL AJĄCY NGOS-N

 

Nabój granatnikowy z pociskiem oświetlającym NGOs-N przeznaczony jest do oświetlenia terenu. Po upływie ok. 4 sekund od wystrzału, na torze lotu następuje rozcalenie pocisku, a następnie rozwinięcie spadochronu i zapłon kostki oświetlającej. 40 x 46 mm nabój granatnikowy oświetlający NGOs-N jest zamienny z amunicją stosowaną w NATO i przeznaczony do strzelania z jednostrzałowych 40 mm granatników typu M79, M203 a także innych granatników o porównywalnych parametrach technicznych
i balistycznych (kaliber, komora nabojowa etc.).

DANE TECHNICZNE

 

 

 

 

 

Typ 40 x 46 mm LV oświetlający
Masa naboju [g] 225
Długość naboju [mm] 123,5
Prędkość wylotowa [mm] 76
Światłość ładunku oświetlającego [cd] 90 000
Czas opóźnienia [s] ok 4 
Donośność [m] >180
Czas palenia [s] 25
Kolor światła  żółty
Zakres temperatur stosowania [°C]  -40 ÷ +50 

 

40 X 46 MM NABÓJ GRANATNIKOWY HUKOWO - BŁYSKOWY NGHB-N

 

NGHB-N przeznaczony jest do chwilowego obezwładnienia siły żywej poprzez jej oślepienie oraz ogłuszenie. Pocisk działa po upływie 0,9 - 1,1 sek. od chwili wystrzału.
40 x 46 mm nabój granatnikowy hukowo - błyskowy NGHB-N jest zamienny z amunicją stosowaną w NATO i przeznaczony do strzelania z jednostrzałowych 40 mm granatników typu M79, M203 a także innych granatników o porównywalnych parametrach technicznych i balistycznych (kaliber, komora nabojowa etc.).

DANE TECHNICZNE

 

 

 

 

 

 

 

Typ 40 x 46 mm LV hukowo błyskowy
Masa naboju [g] 240
Długość naboju [mm] 105
Prędkość wylotowa pocisku [m/s] 76 ± 2 
Generowany hałas [dB] 127,5
Zakres temperatur stosowania [°C]  -40 ÷ +50 

 

40 X 46 MM NABÓJ GRANATNIKOWY DYMNY NGD-N

 

NGD-N przeznaczony jest do stawiania zasłony dymnej jednym lub kilkoma pociskami w celu osłaniania działań wojsk własnych (środków ogniowych, gniazd oporu, punktów dowodzenia, itp.) oraz pogorszenia widoczności i zdolności obserwacyjnych wroga. 40 x 46 mm nabój granatnikowy dymny NGD-N jest zamienny z amunicją stosowaną w NATO i przeznaczony do strzelania z jednostrzałowych 40 mm granatników typu M79, M203 a także innych granatników o porównywalnych parametrach technicznych i balistycznych (kaliber, komora nabojowa etc.).

DANE TECHNICZNE

 

 

 

 

Typ 40 x 46 mm LV dymny
Masa naboju [g] 300
Długość naboju [mm] 123,5
Prędkość wylotowa pocisku [m/s] 82
Donośność pocisku [m] min 370 
Czas dymienia [s] min 25 
Czas opóźnienia [s] 4 ÷ 5
Zakres temperatur stosowania [°C]  -40 ÷ +50

 

40 X 46 MM NABÓJ GRANATNIKOWY DYMNY ROZCALANY NGDR-N

 

Zadziałanie pocisku następuje po wypaleniu opóźniacza (czas 4,5 sek.). Przy kącie podniesienia granatnika 36° rozcalenie następuje na torze lotu. Efekt ten powoduje znaczne zwiększenie rozmiarów zasłony dymnej oraz utrudnia odrzucenia granatu przez przeciwnika. Granat maskuje w zakresie promieni widzialnych. NGDR-N jest zamienny z amunicją stosowaną w NATO i przeznaczony do strzelania z jednostrzałowych 40 mm granatników typu M79, M203 a także innych granatników o porównywalnych parametrach technicznych i balistycznych (kaliber, komora nabojowa etc.).

DANE TECHNICZNE

 

 

Typ 40 x 46 mm LV dymny rozcalany
Masa naboju [g] 300
Długość naboju [mm] 123,5
Prędkość wylotowa pocisku [m/s] 76
Donośność pocisku [m] min 100
Czas dymienia [s] min 25 
Czas opóźnienia [s] 4 ÷ 5
Zakres temperatur stosowania [°C]  -40 ÷ +50

 

40 X 46 MM NABÓJ GRANATNIKOWY ZAPALAJĄCY NGZ-N

 

NGZ-N przeznaczony jest do zapalania materiałów łatwopalnych, konstrukcji drewnianych oraz techniki wojskowej. 40 x 46 mm nabój granatnikowy zapalający NGZ-N jest zamienny z amunicją stosowaną w NATO i przeznaczony do strzelania z jednostrzałowych 40 mm granatników typu M79, M203 a także innych granatników o porównywalnych parametrach technicznych i balistycznych (kaliber, komora nabojowa etc.).

DANE TECHNICZNE

 

 

 

 

Typ 40 x 46 mm LV zapalający
Masa naboju [g] 300
Długość naboju [mm] 123,5
Prędkość wylotowa pocisku [m/s] 82 ± 2 
Donośność pocisku [m] min 370 
Czas palenia [s] min 25
Czas opóźnienia [s] 4 ÷ 5
Zakres temperatur stosowania [°C]  -40 ÷ +50 

 

40 X 46 MM NABÓJ GRANATNIKOWY KULKOWY NGK-N

 

40 x 46 mm nabój granatnikowy z pociskiem kulkowym NGK-N przeznaczony jest do obezwładniania siły żywej. W chwili wystrzału z lufy granatnika wyrzucanych jest 25 kulek gumowych wywołujących stłuczenia na powierzchni ciała ofiary. Nabój jest przeznaczony do strzelania z bliskich odległości.
NGK-N jest przeznaczony do strzelania z jednostrzałowych 40 mm granatników typu M79, M203 a także innych granatników o porównywalnych parametrach technicznych i balistycznych (kaliber, komora nabojowa etc.).

DANE TECHNICZNE

 

 

 

 

 

Typ 40 x 46 mm LV kulkowy
Masa naboju [g] 180
Długość naboju [mm] 123,5
Powierzchnia rażenia [m] 1/1 przy dystansie strzelania 5 m oraz 2/2 przy dystansie 15m
Liczba kulek [szt.] 25
Średnica kulki [mm] ø 15
Masa kulki [g] 2,15
Zakres temperatur stosowania [°C]  -40 ÷ +50