GRANAT NASADKOWY PRZECIWPANCERNO-ODŁAMKOWY GNPO

 

Nasadkowe granaty przeciwpancerno - odłamkowe GNPO przeznaczone są do rażenia lekko opancerzonych celów (o grubości pancerza do 80 mm), umocnień typu polowego, rażenia siły żywej w terenie odkrytym i znajdującej się za lekko opancerzonymi przeszkodami, środków ogniowych przeciwnika rozmieszczonych na odkrytej powierzchni w dowolnym terenie, w okopach, na wodzie i terenie błotnistym. Wystrzeliwane są na odległość minimum 240 m przy użyciu etatowej amunicji bojowej, z karabinków
kaliber 5,56 mm, 5,45 mm wyposażonych w urządzenie wylotowe o średnicy zewnętrznej ø 22 mm i długości min 100 mm.

DANE TECHNICZNE

 

 

 

 

Typ przeciwpancerno-odłamkowy
Masa granatu [g] 410
Długość granatu [mm] 279
Średnica skrzydełek stabilizatora [mm] ø 60
Średnica głowicy [mm] ø 40
Przebijalność płyty stalowej pod kątem 0° [mm] min 80 
Minimalna odległość strzelania [m] 50
Donośność granatu [m] min 240 
Masa odłamka [g] 0,26
Zakres temperatur eksploatacji [°C]  -40 ÷ +50

 

NASADKOWY GRANAT DYMNY NGD-93

 

Nasadkowe granaty dymne NGD-93 przeznaczone są do pogorszenia widoczności i zmniejszenia możliwości obserwacji, w celu maskowania działań wojsk własnych lub oślepiania systemu obserwacji i ognia nieprzyjaciela. Wystrzeliwane są na odległość minimum 200 m przy użyciu etatowej amunicji bojowej z karabinków kaliber 5,56 mm i 5,45 mm wyposażonych w urządzenie wylotowe o średnicy zewnętrznej ø 22 mm i długości min 100 mm. Parametry zasłony dymnej wytwarzanej przez nasadkowe granaty dymne po czasie 10 s od chwili zadziałania wynoszą: szerokość minimum 20 m, wysokość minimum 3 m, czas efektywnego
przesłaniania minimum 50 s.

DANE TECHNICZNE

 

 

 

 

Typ dymny
Masa granatu [g] 455
Długość granatu [mm] 226
Średnica skrzydełek stabilizatora [mm] ø 60
Średnica głowicy [mm] ø 52
Czas intensywnego dymienia [s] min 50 
Parametry zasłony dymnej po czasie 10 s od chwili zadziałania [m] 20 x 3 
Donośność granatu [m] min 200 
Masa dymna  na bazie heksachloroetanu
Zakres temperatur eksploatacji [°C]  -40 ÷ +50

 

NASADKOWY GRANAT ZAPALAJĄCY NGZ-93

 

Nasadkowe granaty zapalające NGZ-93 przeznaczone są do zapalania materiałów łatwopalnych, konstrukcji budowlanych w terenie zurbanizowanym oraz nieopancerzonego sprzętu przeciwnika. Działanie termiczne granatu pozwala na przepalenie blachy aluminiowej o grubości do 2,2 mm. Wystrzeliwane są na odległość minimum 200 m przy użyciu etatowej amunicji bojowej,
z karabinków kaliber 5,56 mm i 5,45 mm wyposażonych w urządzenie wylotowe o średnicy zewnętrznej ø 22 mm i długości min 100 mm.

DANE TECHNICZNE

 

 

Typ zapalający
Masa granatu [g] 456
Długość granatu [mm] 228
Średnica skrzydełek stabilizatora [mm] ø 60
Średnica głowicy [mm] ø 52
Czas palenia materiału zapalającego [s] min 30 
Donośność granatu [m] min 200 
Masa zapalająca na bazie tlenku żelazowego
Zakres temperatur eksploatacji [°C]  -40 ÷ +50

 

NASADKOWY GRANAT OŚWIETLAJĄCY NGOS-93

 

Nasadkowy granat oświetlający przeznaczony jest do oświetlania w nocy terenu, w rejonie celu oraz do oświetlania obiektów i ugrupowań nieprzyjaciela. Wystrzeliwany jest na wysokość minimum 100 m i odległość minimum 150 m przy użyciu etatowej amunicji bojowej, z karabinków kaliber 5,56 mm i 5,45 mm wyposażonych w urządzenie wylotowe o średnicy zewnętrznej ø 22 mm i długości min 100 mm.

DANE TECHNICZNE

 

 

 

 

 

Typ oświetlający
Masa granatu [g] 466
Długość granatu [mm] 314
Średnica skrzydełek stabilizatora [mm] ø 60
Średnica głowicy [mm] ø 43
Odległość postawienia gwiazdki [m] min 150 
Wysokość postawienia gwiazdki [m] min 100 
Prędkość opadania gwiazdki [m/s] max 5 
Czas świecenia [s] min 20 
Światłość [cd] min 50 000 
Kolor ognia oświetlającego  biały lub żółty
Masa oświetlająca  na bazie azotanu sodowego i proszku magnezowego
Zakres temperatur eksploatacji [°C]  -40 ÷ +50